środa, 18 grudnia 2013

Liebster Blog Award

Doczekałam się w domu stałego łącza około roku 2001-2002. Przez ten czas pod moimi rękami przewinęło się kilka blogów, a pewne okoliczności zniechęcały mnie do dalszego prowadzenia. Stąd nie brałam nigdy udziału w żadnej akcji tego typu i zdziwiła mnie trochę ta nominacja, szczególnie, że moim skromnym zdaniem ten blog nadal jest w stanie raczkującym. Podziękowania dla Koseatry za nominację. I stamtąd też cytat o co w tym całym nominowaniu chodzi:

"Nominację do Liebster Award otrzymuje się od innego bloggera w ramach uznania za "dobrze wykonaną robotę". Po odebraniu nagrody należy odpowiedzieć na 11 pytań otrzymanych od osoby, która "Cię" nominowała. Następnie Ty nominujesz (informujesz ich o tym) oraz zadajesz im 11 pytań, Nie wolno nominować bloga, który "Cię" nominował"

Do dzieła.

1. Co sądzisz o blogu, od którego otrzymałaś nominację?
Nominację dostałam od bloga Koseatra. Sądzę, że jest zajebisty, perełka wśród blogowego gnoju bagna, oby więcej tak zajebistych blogów w internecie.

2. Kiedy potrzebuję wsparcia udaję się do:
Właściwie to nie idę do żadnego specjalnego miejsca. Wsparciem są dla mnie najbliżsi, a Ci z reguły są w domu.


3. Nie znoszę kiedy ludzie:
Są debilami, chwalą się tym stanem i do tego są odporni na najdrobniejsze zmiany tegoż stanu.

4. Pozytywną energię czerpię z:
Eeem? Nie wiem jak mam rozumieć "pozytywną energię". Dużo różnych rzeczy wprowadza mnie w dobry nastrój, czasem wystarczy mi półlitrowy kubek herbaty, a czasem litr wina to za mało.

5. Mój ulubiony film to:
Poważnie, nie jestem w stanie znaleźć tego jedynego bo lubię ich bardzo dużo. Wychowano mnie w domu na filmach Barei i te są mi najbliższe. Uwielbiam filmy Burtona, filmy stare i nowe, na chwilę obecną mam znowu fazę na bajki Disneya. Chyba numerem jeden pozostaje trylogia Władcy Pierścieni.

6. Moja ulubiona książka to:
Ta sama sytuacja co wyżej. Harry Potter i Więzień Azkabanu.

7. Swoją radością dzielę się:
Zależy czego dotyczy radość. Najczęściej z najbliższymi ludźmi w otoczeniu. Jeśli mowa o jakimś zdanym egzaminie to dzwonię zaraz do rodziców.

8. Jakiej muzyki słuchasz najczęściej?
Prościej mi wymienić czego nie słucham, naprawdę.

9. Gdybym mogła zostać jakimś zwierzęciem, to byłabym:
Jeśli magiczne się liczą to byłabym smokiem. Jeśli nie to byłabym kotem. Żywot kota całkiem mi odpowiada: spanie, jedzenie, rozpieszczanie...

10. Moja ulubiona postać historyczna to:
Krwawa Hrabina z Čachtic.

11. Gdybym mogła wybrać dowolny zawód byłabym:
Człowiekiem orkiestrą - wszystkim w jednym.

I dobiliśmy do końca. Blogi które nominuję:

1. http://inhophetaminex.blogspot.com - trzeba być zaproszonym
2. http://czteryporyumyslu.blogspot.com

Jak widać dużo tych nominacji nie ma, chociaż jest wymóg, żeby było 11 blogów. Nie wiem nawet czy ja czytam 11 blogów. Niektóre mnie nudzą po jakimś czasie, do tego bardzo często nie mam po prostu połączenia z internetem (uroki mieszkania na zadupiu), więc nie mam jak czytać. Mam nadzieję, że to drobne odstępstwo zostanie mi wybaczone. Poniżej przedstawiam swój komplet pytań:

1. Co sądzisz o blogu, który Cię nominował?
2. Skąd pomysł na prowadzenie Twojego bloga?
3. Co najbardziej cenisz w blogach, które czytasz?
4. Jaki jest twój ulubiony blog?
5. Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie?
6. Co Cię szczególnie drażni?
7. Jak wyobrażasz siebie za dziesięć lat?
8. Co sprawia Ci radość?
9. Gdybyś mogła wyeliminować z tego świata jedną rzecz - co takiego zostałoby usunięte?
10. Odwrotnie: gdybyś mogła wprowadzić do tego świata coś lub kogoś pochodzącego ze świata magii, alternatywnej rzeczywistości, twojej wyobraźni, itp. - co by to było?
11. Jedno z postanowień noworocznych:

Miłej zabawy. Jeśli ktoś z czytających również zechce odpowiedzieć - niech się wyżyje w komentarzach. Może dobiję do tych 11 osób.

I've reached an internet at home somwhere in 2001-2002. Through all this time I had some blogs, but some circumstances discouraged me to writing on them. That's why I never attendet to actions like this, so I got really surprised with this nomination, especially because I think this blog is still the begginer one. A lot of thanks to Koseatra for this nominations. There is also a quote from her blog about this award:

You're gaining the nomination to Liebster Awart from another blogger as a reward of well done work. After receiving the award you have to answer for 11 questions from the blogger who gave You the nomination. Next you're getting the nomination to someone else and you're asking him another (or the same) 11 questiont. You may not nominate the blogger which gave the nomination to You.

Let's get it started.

1. What do you think about blog, from which you got the nomination?
I got the nomination from Koseatra. And I think her blog is fucking awesome! A pure pearl in the blog shit-swamp. I wish I'll find more cool blogs like this one.

2. When I need support then I go to:
Well, I don't have any special place. My relatives and my boyfriend are my strongest support, and they're usually at home.


3. I hate when people:
Are completely dumbass, and they are proud of it and completely resistant to every single small chance of changes.

4. I gain positive energy from:
Eeem? I do not really know what do you mean by positive energy. A lot of stuff turns me into good mood, sometimes it's a 0,5l cup of tea, and sometimes a 1l of wine is not enough.

5. My favourite movie:
Seriously, it's impossible for me to choose the only one, because I like a lot of them. At home my parents showed me most of the movies directed by Stanisław Bareja, and they are the closest to me. I love Tim Burton movies, the old and the new movies, actually I am watching the old Disney movies. I think my number one could be the Lord of The Rings trilogy.

6. My favourite books:
The same situation like in the movies. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

7. I share my hapiness with:
It depends on why am I that happy. Usually I am sharing it with people around. When I am passing an exam then I am immediately calling to my parents.

8. Which genre of music you're listening the most often?
It's easier for me to tell you which one I am not listening, I am serious.

9. If i could be an animal, then I would like to be:
If I can be the magically one to probably I would like to be the dragon. If not, then I chose the cat. I really like the cat life: sleeping, eating, spoiling...

10. My favourite historical character:
The Bloody Countess from Čachtice.

11. If I can choose whichever proffesion, I would be:
Orchestra Man - all in one.

And we're at the end. My nominations:

1. http://inhophetaminex.blogspot.com - you have to be invited
2. http://czteryporyumyslu.blogspot.com

As you may see, there is very small number of my nominations, although there is requirement to choose 11 blogs. I am not sure if I am reading that number of blogs. Some of them makes me bored, and very often my internet connection really sucks, so it's impossible for me to read them regular. I hope that my defection will be forgiven. My questions:

1. What do you think about blog, from which you got the nomination?
2. How you got and idea for your blog?
3. What do you like the most in blogs, that you're actually reading?
4. Which blog is your favourite.
5. What's your best memory?
6. What makes you really irritated?
7. How you're imaging yourself in next ten years?
8. What makes you really happy?
9. If you could eliminate one thing of this world - what it would be?
10. Conversely: If you could add something (or someone) from the world of magic, alternative reality, your imagination, etc. - what it would be?
11. One of your New Years resolution

Have run. If someone from the readres would like to answer - do your best in the comments. Maybe I'll gain the 11 people.

1 komentarz:

  1. Mój ulubiony film to Love Actually. No dobra, jeden z ulubionych. Obowiązkowy punkt każdych Świąt :)

    OdpowiedzUsuń